Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u SRIJEDU, 16.03.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici,molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel. 033/564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Dnevni red

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi, da na vrijeme jave kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVIDA.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 23.02.-24.02.2022. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red

Molimo kandidate da pozivom na broj telefona 033/ 564-627 potvrde prisustvo, u protivnom neće moći prisustvovati nastavi.

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u srijedu, 26.01.2022.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, molimo kandidate da se pojedinačno jave na br. tel: 033/ 564-627 (kontakt osoba- Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi, da se na vrijeme jave kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

 

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije na pripravničkom stažu

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u srijedu, 29.12.2021.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH- organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel: 033/ 564-617 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

Dnevni red- magistri farmacije

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti organizirana 14.12. i 15.12.2021. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 14.12 .2021. godine u 10:00h u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red-14. i 15.12.2021.

Molimo kandidate da obavezno potvrde prisustvo edukaciji i donesu ispravno popunjene specijalizantske knjižice (fotografija,pečat ustanove,potpis mentora), u protivnom knjižice neće biti potpisane.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Azru Reko na telefon 033/564-617, ili na mail a.reko@zzjzfbih.ba

Pročitajte više