Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u dvije grupe zbog velikog broja prijavljenih kandidata. Edukacija će se održati u  utorak, 30.08.2022. i srijedu, 31.08.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi, da na vrijeme jave kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija).

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 14.07.-15.07.2022. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red- 14. i 15.07.2022. godine

Molimo kandidate da pozivom na broj telefona 033/ 564-627 potvrde prisustvo, u protivnom neće moći prisustvovati nastavi.

 

 

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u UTORAK, 21.06.2022.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj  033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi, da na vrijeme jave kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) .

 

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 24.05.-25.05.2022. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red

Molimo kandidate da pozivom na broj telefona 033/ 564-627 potvrde prisustvo, u protivnom neće moći prisustvovati nastavi.

 

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u SRIJEDU, 27.04.2022. i u ČETVRTAK, 28.04.2022. godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo. Zbog prijavljenog velikog broja kandidata ovaj put nastavu organizujemo u dvije grupe.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel: 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi, da na vrijeme jave kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija) i poštovati epidemiološke mjere zaštite protiv COVID-19.

Magistri farmacije- dnevni red

Pročitajte više