Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da su sljedeći termini za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u utorak, 15.09.2020. i četvrtak, 17.09.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

Termini se odnose na pripravnike magistre farmacije koji su svoje prijave poslali do utorka, 08.09. 2020. godine.

 

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

Istovremeno, molimo ljekare na specijalizaciji koji su predali ili namjeravaju predati prijave za Osnove teorijske nastave koju slušaju u ZZJZFBIH, da  sami naprave manje grupe do 10 članova prema raspoloživim mogućnostima, i pošalju iste do 05.07.2020.  na sljedeće e- mail adrese:

kabinet.sa@zzjzfbih.ba

a.priganica@zzjzfbih.ba

m.dancevic@zzjzfbih.ba

Oni koji su već predali regularane uputnice i Rješenja o specijlaizaciji, ne mora to ponovo učiniti.

 

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da je sljedeći termin za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u četvrtak, 18.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

Prijave će se primati tokom ljetnih mjeseci, a naredno predavanje će biti zakazano za septembar.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast:  „OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA“.

Predavanja će se održati u ČETVRTAK, 12.03.2020. GODINE S POČETKOM U 10 SATI, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u MOSTARU, VUKOVARSKA 46, sala u suterenu (za zdravstveni menadžment).

Pozivamo sve kandidate da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente:  rješenje o odobrenju specijalizacije, uputnicu svoje zdravstvene ustanove za koju specijaliziraju (ne odnosi se na samofinancirajuće specijalizante), putem faxa 036/382-116 ili e-maila: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Pročitajte više