Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 30.03.- 31.03.2023. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar.

Edukacija počinje u četvrtak, 30.03.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, ul. Vukovarska 46,  dvorana u suterenu.

Zbog poštovanja privatnosti nismo u mogućnosti objaviti imena kandidata pa vas molimo da se pojedinačno prijavite i potvrdite prisustvo edukaciji.

Kontakt osoba Azra Reko, tel: 033/ 564-627.

Dnevni red

 

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji,  prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 15.03.-16.03.2023. godine “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 15.03.2023. godine u 10:00h, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel. 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Dnevni red

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana u ponedjeljak, 06.03.2023.  godine sa početkom u 10:00 sati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona  jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu pripravničku knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija).

Dnevni red- 06.03.2023.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 21.02. – 22.02.2023. godine “in class” u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar.

Edukacija počinje u utorak, 21.02.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, ul. Vukovarska 46, Velika dvorana u suterenu.

Zbog velikog broja prijavljenih kandidata nije moguće organizirati edukaciju u jednom terminu, pa smo kandidate podijelili u više grupa. Kandidati koji su predviđeni za ovaj termin su lično obavješteni putem telefona. Ostali će biti blagovremeno obaviješteni kad se organizuje naredni termin.

Kontakt osoba Azra Reko, tel: 033/ 564-627.

Dnevni red 21.02.-22.02.2023. godine

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine i doktore stomatologije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine i doktore stomatologije na specijalizaciji,  prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 26.01.- 27.01.2023. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 26.01.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel: 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo na edukaciji.

Dnevni red- 26. i 27.01.2023. godine

Pročitajte više