Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 21.02. – 22.02.2023. godine “in class” u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar.

Edukacija počinje u utorak, 21.02.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, ul. Vukovarska 46, Velika dvorana u suterenu.

Zbog velikog broja prijavljenih kandidata nije moguće organizirati edukaciju u jednom terminu, pa smo kandidate podijelili u više grupa. Kandidati koji su predviđeni za ovaj termin su lično obavješteni putem telefona. Ostali će biti blagovremeno obaviješteni kad se organizuje naredni termin.

Kontakt osoba Azra Reko, tel: 033/ 564-627.

Dnevni red 21.02.-22.02.2023. godine

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine i doktore stomatologije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine i doktore stomatologije na specijalizaciji,  prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 26.01.- 27.01.2023. godine  “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 26.01.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel: 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo na edukaciji.

Dnevni red- 26. i 27.01.2023. godine

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo, zbog velikog broja kandidata, biti organizovana u tri termina i to:

  • ponedjeljak, 19.12.2022. godine u 10:00 sati
  • utorak, 20.12.2022. godine u 10:00 sati
  • srijeda, 21.12.2022. godine u 10:00 sati

Edukacija će biti održana u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul Titova broj 9, sala u prizemlju lijevo.

Obzirom da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel: 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Molimo kandidate koji se prijave, a u međuvremenu budu opravdano spriječeni da prisustvuju nastavi da jave na vrijeme, kako bismo mogli planirati narednu grupu.

Svi polaznici su dužni na predavanje donijeti popunjenu knjižicu (ustanova popunjava prvu stranicu: potpis, pečat ustanove i zalijepljena fotografija).

Dnevni red je isti za sva tri termina i možete ga preuzeti na sljedećem linku:

Dnevni red

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 08.11.- 09.11.2022. godine “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 08.11.2022. godine u 10:00 h, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Obzirom da je za ovaj termin prijavljen veliki broj kandidata, edukacija će se obaviti u dva termina, odnosno u dvije grupe. Prvi termin će biti 08. i 09.11.2022. a drugi termin planiran je za 10. i 11.11.2022. godine.

Zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici, stoga molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi saznali u kom terminu će prisustvovati edukaciji.

Dnevni red

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji i doktore stomatologije

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine na specijalizaciji, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 15.09.-16.09.2022. godine “inclass” edukacijom u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

Dnevni red u prilogu.

Molim kandidate da pozivom na broj telefona 033/ 564-627 potvrde prisustvo, u protivnom neće moći prisustvovati nastavi.

Dnevni red- 15. i 16.09.2022. godine

 

 

Pročitajte više