Obavijest za magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11) , obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva srijeda, 05.12.2018. godine, sa početkom u 10:00 sati, u Sali za zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova br.9.

Molimo da se prijave šalju lično, putem faxa (033 564 602) ili mailom( kabinet.sa@zzjzfbih.ba).

 

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

Obaviještavaju doktori medicine na specijalizaciji iz porodične/obiteljeske medicine da će se edukacija iz segmenta Javno zdravstvo održati dana 10.10.2018 god. u Sali Zavoda u prizemlju lijevo ( menadžment) sa početkom u 10 .00 sati.

Specijalizanti su obevezni ponijeti svoje specijalizantske knjižice.

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da su sljedeći termini za obavljanje predavanja 26.09.2018. i 2.10.2018. iz oblasti javno zdravstvo.

Vrijeme početka nastave je 10:00, u sali za Zdravstveni menadžement Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova 9. Sarajevo

Pročitajte više