Obavijest za doktore medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja za doktore medicine koji su predali potrebnu dokumentaciju će biti održana u ponedjeljak, 09.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sarajevo, Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da su sljedeći termini za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva:

petak, 16.10. 2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

srijeda, 28.10.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

utorak, 03.11.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati

Predavanja će biti održana u biblioteci Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

 

 

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će biti održana u četvrtak, 08.10.2020.  i 22.10.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sarajevo, Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će biti održana u četvrtak, 24.09.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine

Prijave za doktore medicine će se primati tokom ljetnih mjeseci, a naredno predavanje će biti zakazano za septembar. Tačan datum predavanja će biti naknadno objavljen.

Za prijavu je potrebna:

  • uputnica matične kuće
  • rješenje FMZ (i eventualna izmjena rješenja)
  • za samofinansirajuće – važeće Rješenje o specijalizaciji
Pročitajte više