Obavještenje za obavezni dio teorijske nastave

Obavezni dio teorijske nastave za specijalizante koji imaju validna Rješenja FMZ-a je planiran  za 11/12.07.2016. Zainteresovani kandidati se mogu javiti putem fax-a 033 564 602 i/ili maila kabinet.sa@zzjzfbih.bam.dancevic@zzjzfbih.ba, do 05.07.2016. radi kompletiranja broja sudionika edukacije za navedeni termin.
Spisak sa prijavljenim imenima će biti objavljen na web stranici ZZJZFBIH za termin 11/12.07.2016., dok će eventualni ostali kandidati sačekati sljedeći termin održavanja predavanja.

Ovo obavještenje i poziv vrijedi za sve do sada koji su već dostavili Rješenja FMZ u ZZJZFBiH.
Ostali kandidati će biti obaviješteni za sljedeći rok edukacije u jesen, nakon godišnjih odmora.

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

OBAVIJEST ZA MAGISTRE  FARMACIJE OBAVLJANJE OBAVEZNOG PRIPRAVNIČKOG STAŽA IZ JAVNOG ZDRAVSTVA

PREDAVNJE U ZZJZFBIH, Titova 9, sala Biblioteke –prizemlje 10.06.2016. u 10:00.

Doći u 9:45 i ponijeti stažerske knjižice sa sobom

SPISAK prijavljenih stažerki/a:

1.            SULJKANOVIĆ SABINA
2.            JOVANOVIĆ TANJA
3.            RAGOTIC BERINA
4.            SULJAGIĆ MAIDA
5.            ČURIĆ MIRNESA
6.            TVICA MALIK
7.            SKENDEROVIĆ ARNELA
8.            RAMIĆ ZERINA
9.            ČORMEHMEDOVIĆ ANELA
10.          ŠAHAT AZRA
11.           HRNJIĆ MAIDA
12.           REBAC IRENA
13.           BOŠKOVIĆ IRIS
14.           FARIS IBRIHIMOVIĆ

Pročitajte više