Obavještenje za predavanje pripravnicima magistrima farmacije

Datum za predavanje pripravnicima magistrima farmacije je utorak 25.07.2017. u sali Centra za zdravstveni menadžment u Zavodu da javno zdravstvo FBiH u Sarajevu.

OMANOVIĆ EMIR
STOJAK TANJA
SLIŠKOVIĆ MARKO
SIMOVIĆ MIRJANA
KAVAZOVIĆ ALDIJANA
RONDIĆ EDIN
BEŠOVIĆ ADNAN
HAMIZIĆ MIRALEM
LIGATA ALMINA
POROBIĆ SANJA
DUG ADNAN
DURAKOVIĆ ELMA
KREHIĆ SELA
HASANBEGOVIĆ DINO
AVDIĆ KEMAL
SALKIĆ ADNA
JUSMANI MEDINA
ISLAMOVIĆ IRMA
SIJAMIĆ IRMA
MARČETA MONIKA
ODOBAŠIĆ ALMA
HERO SUNITA

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će se održati u ponedjeljak, 10.07.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Napominjemo da u mjesecu avgustu neće biti organizirana nastava za specijalizante.

Pročitajte više

Obavještenje za magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to:

 1.   OMANOVIĆ EMIR
 2.   HASIĆ ZENAIDA
 3.   MISKIN MILICA
 4.   TOROMANOVIĆ AIDA
 5.   MAHMUTOVIĆ MIRHETA
 6.   KARUPOVIĆ LEJLA
 7.   LISIČIĆ NEGRA
 8.   MURATBEGOVIĆ ALDIN
 9.   ŽUJO AMILA
 10.  MARJANOVIĆ IVANA
 11.  DADANOVIĆ DINA
 12.  KAVAZOVIĆ ALDIJANA
 13.  HOZIĆ EMA

Predavanja će se održati u ponedjeljak, 12.06.2017. sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Ukoliko ima još zainteresiranih magistara farmacije za obavljanje staža prije ljetne pauze, a nisu na spisku, molimo vas da hitno pošaljete uputnicu na fax Zavoda (033 564 602) te da na predavanja dodjete prije 10 sati, radi evidencije.

Napominjemo da u mjesecu avgustu neće biti organiziran termin za predavanja.

 

Pročitajte više

Obavijest za stažere- magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, i to:

 1.   OMANOVIĆ EMIR
 2.   HADŽIGRAHIĆ BELMA
 3.   MEHMEDOVIĆ AMRA
 4.   ĆERIM ALMA
 5.   POBRIĆ ERNA
 6.   MAŠIĆ ZINAIDA
 7.   BAREŠIĆ VALENTINA
 8.   SELIMOVIĆ ALMEDINA
 9.   HASIĆ ZENAIDA
 10.   MISKIN MILICA
 11.   TABAK ALDIJANA
 12.   HOZIĆ EMA
 13.   BUŠEVAC JASMINA
 14.   AVDIČEVIĆ AZUR
 15.   ALIBEGOVIĆ SARAH
 16.   KULAŠ STEFAN
 17.   DŽEMIDŽIĆ NEJRA
 18.   TICA IRMA
 19.   HODŽIĆ AMRA
 20.   TOROMANOVIĆ AIDA
 21.   JUKIĆ SAIRA

Predavanja će se održati u utorak, 16.05.2017. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

 

Pročitajte više