Obavijest o edukaciji

Ovim putem obavještavamo magistre farmacije na pripravničkom stažu za segment javno zdravstvo, kao i doktore medicine, stomatologije i druge profile koji po važećem

Praviliku o specijalizacijama i subspecijalzacijama za zdravstvene radnike i saradnike u Federaciji BiH obavljaju dio edukacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, da će se zbog

aktuelne epidemiološke situacije svi oblici edukacija obavljati online do daljnjeg.

 

Kada se okolnosti organiziranja edukacije promijene, blagovremeno će putem web stranice Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH biti adekvatna obavijest.

Termini online edukacije su petak, 18.12. 2020. godine u 9:00h za magistre farmacije i ponedjeljak, 21.12.2020. godine u 10:00h za doktore stomatologije.

Kolege i kolegice koje su na vrijeme dostavili svoje e-mail adrese dobiće sa zavodske google adrese dan ili dva ranije poziv na zoom sastanak.

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike i specijalizante- odgađanje edukacije

Obavještavamo vas da se, usljed pogoršane epidemiološke situacije na području Federacije BiH, ODGAĐAJU SVE EDUKACIJE zdravstvenih radnika na pripravničkom i specijalizantskom stažu u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, na period od 15 dana.

Ova odluka će se korigirati u skladu sa daljnjim razvojem epidemiološke situacije, o čemu ćete biti pravovremeno informirani.

Pročitajte više

Obavijest: Osnovna teoretska nastava za doktore stomatologije na specijalizaciji

Edukacija “Osnovna teoretska nastava” za doktore stomatologije na specijazaciji biće održana 19.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br. 9, sala u prizemlju).

Obavezno prisustvo na svim predavanjima za potpis iz Osnovne teoretske nastave.te obavezna prijava na e-mail: s.cilovic@zzjzfbih.ba

Doktori na specijalizaciji trebaju donijeti dvije kopije Rješenja o dodjeli specijalizacije i specijalističku knjižicu.

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante porodične medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja za specijalizante porodične medicine će biti održana u utorak, 17.11.2020. godine sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Sarajevo, Maršala Tita br. 9), sala u prizemlju.

Pročitajte više