Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 5445

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

Predavanja o osnovama teorijske nastave će se održati u ponedjeljak, 23.05.2018. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

 1. Brković Amer
 2. Bogićević Dražen
 3. Mumić Edin
 4. Adilović Harun
 5. Selimović. Harun
 6. Pojskić Lamija
 7. Dedić Senka
 8. Kukuljac Adis
 9. Kasić Emin
 10. Okanović  Amar
 11. Okanović- Musemić Mirela
 12. Kos Sabina

Napomena: Prisustvo predavanjima će biti moguće samo uz validna Rješenja FMZ-a. 

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 5445

Obavijest za pripravnike magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11) , obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja 16.05.2018. iz oblasti javno zdravstvo, sa početkom u 10:00., u Sali menadžmenta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Molimo da se prijave šalju lično, putem faxa (033 564 602) ili mailom( kabinet.sa@zzjzfbih.ba), kako bismo konačni spisak mogli imati do 14.05.2018.

 

 

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 5445

Obavijest o terminu predavanja “osnovi teorijske nastave” u okviru dijela specijalističkog staža za ljekare u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

Obavještavamo specijalizante/kinje da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 18.4.2018. godine (SRIJEDA) s početkom u 10.00 sati.u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, Titova 9 (sala Menadžmenta u prizemlju).

Molimo Vas da uvažite činjenicu da moramo znati imena osoba koji će prisustvovati navedeniom predavanju, pa ako ste već ranije dostavili dokumente, samo potvrde svoju namjeru. Ujedno, molimo sve kandidate/kinje koji žele prisustvovati predavanju da,ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: Rješenja o specijalizaciji i uputnicu, putem faxa (033 564 602) ili mala: kabinet.sa@zzjzfbih.ba najdalje do 16.04.2018, kako bismo mogli napraviti konačni spisak.

Samofinansirajućim kandidatima je neophodno Rješenje FMZ-a i njihova osobna prijava.

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 5445

Obavijest o terminu predavanja u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH-OJ Mostar

Obavještavamo prijavljene specijalizante da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, sukladno Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 28.3.2018. godine (SRIJEDA) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, Vukovarska 46 (sala u suterenu), s početkom u 10.00 sati.

Prijavljeni specijalizanti:
1. Iva Cvitković, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
2. Delfina Skender, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
3. Sanja Džida r. Rozić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
4. Irena Rajič, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
5. Tamara Nikše r.Samardžić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
6. Jerko Brzica, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
7. Jelena Nikolić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
8. Svjetlana Grubeša Raguž, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
9. Antonio Markotić, dr.med., specijalizant iz Kliničke farmakologije s toksikologijom
10. Marina Milić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
11. Andrea Bilić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
12. Biljana Milić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
13. Ivana Pavlović, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
14. Anita Kožul, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
15. Irma Memidžan, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
16. Ante Damjanović, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
17. Svjetlana Kelava, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije

Pročitajte više

Deprecated: Function Vc_Base::addShortcodesCustomCss is deprecated since version 7.6! Use Vc_Base::addShortcodesCss instead. in /home/zzjzfbih/public_html/wp-includes/functions.php on line 5445

Obavijest za magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11) ,

obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja 14.03.2018. iz oblasti javno zdravstvo.

Vrijeme početka nastave je 10:00, u sali na I spratu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova 9. Sarajevo

Ujedno, mole se svi ranije (prije prethodnog termina predavanja  25.01.2018,) prijavljeni pripravnici da ili dođu na zakazani gore pomenuti termin, ili ih više nećemo uzimati u razmatranje za obavljanje staža u našoj ustanovi.

 

Pročitajte više