Obavijest o terminu predavanja u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH-OJ Mostar

Obavještavamo prijavljene specijalizante da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, sukladno Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 28.3.2018. godine (SRIJEDA) u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, Vukovarska 46 (sala u suterenu), s početkom u 10.00 sati.

Prijavljeni specijalizanti:
1. Iva Cvitković, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
2. Delfina Skender, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
3. Sanja Džida r. Rozić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
4. Irena Rajič, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
5. Tamara Nikše r.Samardžić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
6. Jerko Brzica, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
7. Jelena Nikolić, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
8. Svjetlana Grubeša Raguž, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
9. Antonio Markotić, dr.med., specijalizant iz Kliničke farmakologije s toksikologijom
10. Marina Milić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
11. Andrea Bilić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
12. Biljana Milić, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
13. Ivana Pavlović, dr.med., specijalizant iz Obiteljske medicine
14. Anita Kožul, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
15. Irma Memidžan, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
16. Ante Damjanović, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije
17. Svjetlana Kelava, dr.med., specijalizant iz Pedijatrije

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11) ,

obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja 14.03.2018. iz oblasti javno zdravstvo.

Vrijeme početka nastave je 10:00, u sali na I spratu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Titova 9. Sarajevo

Ujedno, mole se svi ranije (prije prethodnog termina predavanja  25.01.2018,) prijavljeni pripravnici da ili dođu na zakazani gore pomenuti termin, ili ih više nećemo uzimati u razmatranje za obavljanje staža u našoj ustanovi.

 

Pročitajte više

Obavijest o predavanjima za magistre farmacije

U utorak 25.01.2018.g. u 10,00 sati u sali Centra za zdravstveni menadžment održat će se predavanja za magistre farmacije.

1. Bešović Adnan
2. Muratović Dinka
3. Mujkić Emina
4. Husić Esmir
5. Dedić Nedim
6. Tucak Emina
7. Efendić Arif
8. Abdulahović Azra
9. Rekić Azra
10. Mejremić Nerma
11. Kalabić Alma
12. Fifić Amela
13. Gazibarić Dragana
14. Čajnić Aldina
15. Ahmetbegović Dalila
16. Ademović Aldina
17. Duhović Ehlimana
18. Huremović Tajida
19. Krajišnik Jovana
20. Šahinović Selma
21. Papaz Emilija
22. Zec Amila
23. Rašinlić Anida
24. Resić Edina

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će se održati u četvrtak, 11.01.2018. godine, sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

Pročitajte više