Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

Predavanja o osnovama teorijske nastave će se održati u ponedjeljak, 23.05.2018. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju.

 1. Brković Amer
 2. Bogićević Dražen
 3. Mumić Edin
 4. Adilović Harun
 5. Selimović. Harun
 6. Pojskić Lamija
 7. Dedić Senka
 8. Kukuljac Adis
 9. Kasić Emin
 10. Okanović  Amar
 11. Okanović- Musemić Mirela
 12. Kos Sabina

Napomena: Prisustvo predavanjima će biti moguće samo uz validna Rješenja FMZ-a. 

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11) , obavještavamo sve prijavljene pripravnike magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja 16.05.2018. iz oblasti javno zdravstvo, sa početkom u 10:00., u Sali menadžmenta Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Molimo da se prijave šalju lično, putem faxa (033 564 602) ili mailom( kabinet.sa@zzjzfbih.ba), kako bismo konačni spisak mogli imati do 14.05.2018.

 

 

Pročitajte više

Obavijest o terminu predavanja “osnovi teorijske nastave” u okviru dijela specijalističkog staža za ljekare u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

Obavještavamo specijalizante/kinje da će se predavanje za tematsku cjelinu „Osnovna teorijska nastava“ u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) održati 18.4.2018. godine (SRIJEDA) s početkom u 10.00 sati.u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, Titova 9 (sala Menadžmenta u prizemlju).

Molimo Vas da uvažite činjenicu da moramo znati imena osoba koji će prisustvovati navedeniom predavanju, pa ako ste već ranije dostavili dokumente, samo potvrde svoju namjeru. Ujedno, molimo sve kandidate/kinje koji žele prisustvovati predavanju da,ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: Rješenja o specijalizaciji i uputnicu, putem faxa (033 564 602) ili mala: kabinet.sa@zzjzfbih.ba najdalje do 16.04.2018, kako bismo mogli napraviti konačni spisak.

Samofinansirajućim kandidatima je neophodno Rješenje FMZ-a i njihova osobna prijava.

Pročitajte više