Obavijest o terminu predavanja iz Osnova teorijske nastave, u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu predavanja za doktore medicine iz Osnova teorijske nastave, u okviru dijela specijalističkog staža u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH- OJ Sarajevo.

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve prijavljene pripravnike, magistre farmacije, da je sljedeći termin za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u ponedjeljak, 25.03.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante psihijatrije

Obavještavamo prijavljene specijalizante psihijatrije da će u utorak, 12.03.2019. godine sa početkom u 11h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo) biti održana predavanja iz oblasti Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području mentalnog zdravlja.

Pročitajte više

Obavijest za doktore stomatologije na specijalizaciji

U utorak, 12.03.2019. godine sa početkom u 10h,u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo) biće održana edukacija za doktore stomatologije na specijalizaciji. Molimo sve doktore stomatologije da ponesu dvije kopije Rješenja iz Federalnog Ministarstva zdravstva. Za potpis iz oblasti Osnove teoretske nastave, mora se prisustvovati svim predavanjima koja su planirana za 12.03.2019. godine.

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve prijavljene pripravnike, magistre farmacije, da je sljedeći termin za obavljanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u srijedu, 27.02.2019. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

Pročitajte više