Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da je sljedeći termin za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u četvrtak, 27.02.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

 

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast:  „JAVNO ZDRAVSTVO“.

Predavanja će se održati u ČETVRTAK, 20.2.2020. GODINE S POČETKOM U 10 SATI, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u MOSTARU, VUKOVARSKA 46, sala u suterenu (za zdravstveni menadžment).

Pozivamo sve kandidate da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente:  rješenje o odobrenju specijalizacije, uputnicu  svoje zdravstvene ustanove za koju specijaliziraju (ne odnosi se na samofinancirajuće specijalizante), putem faxa 036/382-116 ili e-maila: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (Sarajevo)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će biti održana u Sarajevu srijedu, 19.02.2020. u 10:00, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Maršala Tita br. 9), u Sali za Menadžment.

Molimo sve kandidate koji žele prisustvovati predavanjima da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: rješenje o specijalizaciji (kao i sve eventualne izmjene u vezi sa rješenjem), uputnicu svoje matične radne organizacije (ne odnosi se na samofinansirajuće ljekare) putem faxa 033 564 602 ili maila kabinet.sa@zzjzfbih.ba, ili protokol@zzjzfbih.ba kako bismo napravili konačan spisak.

Pročitajte više

Obavijest za specijalizante (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast „Osnove teorijske nastave“.

Predavanja će se održati u UTORAK, 4.2.2020. GODINE S POČETKOM U 10 SATI, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u MOSTARU, VUKOVARSKA 46, sala u suterenu (za zdravstveni menadžment).

Pozivamo sve kandidate da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: rješenje o odobrenju specijalizacije, uputnicu svoje zdravstvene ustanove za koju specijaliziraju (ne odnosi se na samofinancirajuće specijalizante), putem faxa 036/382-116 ili e-maila: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Pročitajte više

Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da je sljedeći termin za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u srijedu,15.01.2020.  godine, sa početkom u 10:00 sati, u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

 

Pročitajte više