Obavijest za pripravnike/stažere magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da je sljedeći termin za slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u četvrtak, 18.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 sati u sali za Zdravstveni menadžment Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova 9, Sarajevo).

Prijave će se primati tokom ljetnih mjeseci, a naredno predavanje će biti zakazano za septembar.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast:  „OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA“.

Predavanja će se održati u ČETVRTAK, 12.03.2020. GODINE S POČETKOM U 10 SATI, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u MOSTARU, VUKOVARSKA 46, sala u suterenu (za zdravstveni menadžment).

Pozivamo sve kandidate da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente:  rješenje o odobrenju specijalizacije, uputnicu svoje zdravstvene ustanove za koju specijaliziraju (ne odnosi se na samofinancirajuće specijalizante), putem faxa 036/382-116 ili e-maila: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine (Sarajevo)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Predavanja će biti održana u Sarajevu srijedu, 19.03.2020. u 10:00, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Maršala Tita br. 9), u Sali za Menadžment.

Molimo sve kandidate koji žele prisustvovati predavanjima da, ukoliko već nisu, dostave neophodne dokumente: rješenje o specijalizaciji (kao i sve eventualne izmjene u vezi sa rješenjem), uputnicu svoje matične radne organizacije (ne odnosi se na samofinansirajuće ljekare) putem faxa 033 564 602 ili maila kabinet.sa@zzjzfbih.ba kako bismo napravili konačan spisak.

Pročitajte više

Osnovna teoretska nastava za doktore stomatologije na specijalizaciji

Edukacija Osnovna teoretska nastava za doktore stomatologije na specijalizaciji, održaće se 03.Marta.2020.god.sa početkom 10h.

Obavezno prisustvo na svim predavanjima za potpis iz Osnovne teoretske nastave.

Doktori na specijalizaciji trebaju donijeti dvije kopije Rješenja o dodjeli specijalizacije i specijalističku knjizicu.

DNEVNI RED
Zdravstvena statistika 10:00-10:45
Socijalna medicina 10:45-11:30
Epidemiologija 11:30-12:15
Pauza 15 minuta
Higijena i ekologija 12:30-13:15
Promocija zdravlja 13:15-14:00

 

 

Pročitajte više