predavanja za pripravnike magistre farmacije 26.10.2017. u 10:00

Spisak prijavljenih za predavanja iz javnog zdravstva u prostorijama ZZJZFBIH, s početkom u 10:00, Sala menadžmenta 26.10.2017.

 1. BEŠOVIĆ ADNAN
 2. SOFTIĆ AMINA
 3. MEŠIĆ MAIDA
 4. KUGUBIĆ SELMA
 5. BEGANOVIĆ EMINA
 6. BEGOVIĆ AMINA
 7. MURATOVIĆ DINKA
 8. MUJKIĆ EMINA
 9. RUSTEMOVIĆ ERMINA
 10. RAMOŠEVAC SANELA
 11. KAMBEROVIĆ ADINA
 12. IBRAHIMBEGOVIĆ SAMIRA
 13. HAJROVIĆ SADETA
 14. LAGUMDŽIJA SENADA
 15. ČELIKOVIĆ ILHANA
 16. UZUNALIĆ AMINA
 17. PRIGANICA MAJDA
 18. HADŽISELIMOVIĆ NAĐA
 19. RASTODER EDITA
 20. OMEROVIĆ EMINA
 21. TUTIĆ ALMA
 22. BURINA AMILA
 23. LALETA AMIRA
 24. PAMUK SABRINA
Pročitajte više

Obavještenje za predavanje pripravnicima magistrima farmacije

Datum za predavanje pripravnicima magistrima farmacije je utorak 25.07.2017. u sali Centra za zdravstveni menadžment u Zavodu da javno zdravstvo FBiH u Sarajevu.

OMANOVIĆ EMIR
STOJAK TANJA
SLIŠKOVIĆ MARKO
SIMOVIĆ MIRJANA
KAVAZOVIĆ ALDIJANA
RONDIĆ EDIN
BEŠOVIĆ ADNAN
HAMIZIĆ MIRALEM
LIGATA ALMINA
POROBIĆ SANJA
DUG ADNAN
DURAKOVIĆ ELMA
KREHIĆ SELA
HASANBEGOVIĆ DINO
AVDIĆ KEMAL
SALKIĆ ADNA
JUSMANI MEDINA
ISLAMOVIĆ IRMA
SIJAMIĆ IRMA
MARČETA MONIKA
ODOBAŠIĆ ALMA
HERO SUNITA

Pročitajte više