Obavještenje za doktore medicine na specijalizaciji iz Psihijatrije

Obavještavamo Vas da će se edukacija iz segmenta Organizacija i upravljanje zdravstvenim sistemom na području upravljanja mentalnim zdravljem na specijalizaciji iz Psihijatrije, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo, u četvrtak 23.11.2023.godine, sa početkom u 10 sati.

Dnevni red

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu specijalističku knjižicu.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE SPECIJALISTIČKE KNJIŽICE

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Služba za edukacije i istraživanja

         E-mail: edu@zzjzfbih.ba

         Web: https://www.zzjzfbih.ba/

Pročitajte više

Edukacija iz segmenta javno zdravstvo za magistre farmacije na pripravničkom stažu

Obavještavamo Vas da će se predavanje iz dijela pripravničkog staža iz segmenta – Javno zdravstvo za pripravnike mr. pha održati u sljedećem terminu:

Rujan / Septembar 2023.

Otvaranje prijava:

06. 09. 2023.

Zatvaranje prijava:

do popunjavanja kapaciteta grupa,

a najkasnije do 13. 09. 2023.

Obavještenje kandidatima:

14. 09. 2023.

Termin edukacije:

Grupa A: 19. 09. 2023.

Grupa B: 20. 09. 2023.

Grupe do 30 pripravnika

Prosinac / Decembar  2023.

Otvaranje prijava:

06. 12. 2023.

Zatvaranje prijava:

do popunjavanja kapaciteta grupa,

a najkasnije do 13. 12. 2023.

Obavještenje kandidatima:

14. 12. 2023.

Termin edukacije:

Grupa A: 19. 12. 2023.

Grupa B: 20. 12. 2023.

Grupe do 30 pripravnika

Molimo da izvršite prijavu putem linka za predloženi termin. Broj kandidata po terminu je ograničen na 30.

Link za prijavu

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu pripravničku knjižicu.

Napomena: Pripravnička knjižica treba na prednjoj strani imati popunjene lični podatke, zalijepljenu fotografiju, pečat i potpis direktora ustanove koja upućuje zdravstvenog radnika.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Dnevni red 

 

Služba za edukacije i istraživanja

         E-mail: edu@zzjzfbih.ba

         Web: https://www.zzjzfbih.ba/

Pročitajte više

Obavještenje za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo Vas da će se edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH”, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo, organizaciona jedinica Sarajevo, u sljedećim terminima:

Rujan / Septembar 2023.

Rok za prijave:

Otvaranje: 28. 08. 2023.

Zatvaranje: do popunjavanja kapaciteta grupa, a najkasnije do 06. 09. 2023.

Obavještenje kandidatima:

07. 09. 2023.

Termin edukacije:

Grupa A: 12. i 13. 09. 2023.

Grupa B: 14. i 15. 09. 2023.

Grupe do 30 specijalizanata

Prosinac / Decembar 2023.

Rok za prijave:

Otvaranje: 27. 11. 2023.

Zatvaranje: do popunjavanja kapaciteta grupa, a najkasnije do 06. 12. 2023.

Obavještenje kandidatima:

07. 12. 2023.

Termin edukacije:

Grupa A: 12. i 13. 12. 2023.

Grupa B: 14. i 15. 12. 2023.

Grupe do 30 specijalizanata

Link za prijavu na edukaciju

Kandidati će po zaključenju roka za prijave dobiti povratni mail sa informacijama o terminu u kojem će se održati edukacija.

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu specijalističku knjižicu.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE SPECIJALISTIČKE KNJIŽICE

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Dnevni red

Služba za edukacije i istraživanja

         E-mail: edu@zzjzfbih.ba

         Web: https://www.zzjzfbih.ba

 

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će se edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo, organizaciona jedinica Sarajevo, u sljedećim terminima:

 

–          Grupa A: 06. – 07. 06. 2023. sa početkom od 10 sati – Sala za menadžment

–          Grupa B: 08. – 09. 06. 2023. sa početkom od 10 sati – Sala za menadžment

 

Molimo da izvršite prijavu putem linka za jedan od predloženih termina. Broj kandidata po terminu je ograničen na 20, a ukoliko oba predložena termina budu imala manje od 10 kandidata, za kandidate će se formirati nova grupa u terminu:

 

–          07. – 08. 06. 2023. sa početkom od 10 sati.

 

Ukoliko bude više od 60 prijavljenih po predloženim terminima, kreirat će se nova grupa u istim terminima.

Rok za prijave: 31. 05. 2023.

 

Kandidati će po zaključenju roka dobiti povratni mail sa informacijama o terminu u kojem će se održati edukacija.

 

Napominjemo da sljedeći termini za dio obaveznog specijalističkog staža  „Osnovne teorijske nastave“  će se održati u mjesecima:

–          septembar/rujan 2023.;

–          decembar/prosinac 2023.

 

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu specijalističku knjižicu.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Služba za edukacije i istraživanja

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo u sljedećem terminu:

 

  • 16. 05. 2023. sa početkom od 9 sati – Sala za menadžment

 

Molimo da izvršite prijavu putem linka za predloženi termin. Broj kandidata za termin je ograničen na 30. 

Rok za prijave: 12. 05. 2023.

Kandidati će po zaključenju roka dobiti povratni mail sa potvrdom prijave.

 

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu pripravničku knjižicu.

Napomena: Pripravnička knjižica treba na prednjoj strani imati popunjene lični podatke, zalijepljena fotografiju, pečat i potpis direktora ustanove koja upučuje zdravstvenog radnika.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Služba za edukacije i istraživanja

Pročitajte više