Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će se edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) održati u Zavodu za javno zdravstvo, organizaciona jedinica Sarajevo, u sljedećim terminima:

 

–          Grupa A: 06. – 07. 06. 2023. sa početkom od 10 sati – Sala za menadžment

–          Grupa B: 08. – 09. 06. 2023. sa početkom od 10 sati – Sala za menadžment

 

Molimo da izvršite prijavu putem linka za jedan od predloženih termina. Broj kandidata po terminu je ograničen na 20, a ukoliko oba predložena termina budu imala manje od 10 kandidata, za kandidate će se formirati nova grupa u terminu:

 

–          07. – 08. 06. 2023. sa početkom od 10 sati.

 

Ukoliko bude više od 60 prijavljenih po predloženim terminima, kreirat će se nova grupa u istim terminima.

Rok za prijave: 31. 05. 2023.

 

Kandidati će po zaključenju roka dobiti povratni mail sa informacijama o terminu u kojem će se održati edukacija.

 

Napominjemo da sljedeći termini za dio obaveznog specijalističkog staža  „Osnovne teorijske nastave“  će se održati u mjesecima:

–          septembar/rujan 2023.;

–          decembar/prosinac 2023.

 

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu specijalističku knjižicu.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Služba za edukacije i istraživanja

Pročitajte više

Obavijest za magistre farmacije

Obavještavamo vas da će u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika  (“Službene novine BiH”, br. 6/11, 41/11, 81/12, 58/15), edukacija za magistre farmacije iz segmenta Javno zdravstvo biti organizirana  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo u sljedećem terminu:

 

  • 16. 05. 2023. sa početkom od 9 sati – Sala za menadžment

 

Molimo da izvršite prijavu putem linka za predloženi termin. Broj kandidata za termin je ograničen na 30. 

Rok za prijave: 12. 05. 2023.

Kandidati će po zaključenju roka dobiti povratni mail sa potvrdom prijave.

 

Podsjećamo Vas na obavezu da prilikom dolaska na edukaciju dostavite adekvatno popunjenu pripravničku knjižicu.

Napomena: Pripravnička knjižica treba na prednjoj strani imati popunjene lični podatke, zalijepljena fotografiju, pečat i potpis direktora ustanove koja upučuje zdravstvenog radnika.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju isključivo putem maila: edu@zzjzfbih.ba

Služba za edukacije i istraživanja

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u razdoblju 25.04.- 26.04.2023. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar.

Edukacija počinje u utorak, 25.04.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, ul. Vukovarska 46, Velika dvorana u suterenu.

Zbog poštivanja privatnosti nismo u mogućnosti objaviti imena kandidata pa vas molimo da se pojedinačno prijavite i potvrdite prisustvo edukaciji.

Kontakt osoba> Svjetlana Križanović, tel: 036/ 382-139.

Dnevni red

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine na specijalizaciji iz obiteljske/porodične medicine

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Javno zdravstvo za doktore medicine na specijalizaciji iz obiteljske/porodične medicine, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20)  biti  organizirana u periodu 12.04.-13.04.2023. godine  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Sarajevo.

Edukacija počinje dana 12.04.2023. godine u 10:00h, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Sarajevu, ul. Titova broj 9, sala u prizemlju.

S obzirom na to da zbog zaštite ličnih podataka ne možemo objavljivati imena kandidata na web stranici Zavoda, molimo kandidate da se pojedinačno jave na broj tel. 033/ 564-627 (kontakt osoba je Azra Reko), kako bi potvrdili prisustvo edukaciji.

Dnevni red- 12.i 13.04.2023.

Pročitajte više

Obavijest za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji

Obavještavamo vas da će edukacija iz segmenta Osnove teorijske nastave za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacije na specijalizaciji, prema Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika (“Službene novine Federacije BiH, broj 75/20) biti organizirana u periodu 30.03.- 31.03.2023. godine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH, organizaciona jedinica Mostar.

Edukacija počinje u četvrtak, 30.03.2023. godine u 10:00 sati, u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru, ul. Vukovarska 46,  dvorana u suterenu.

Zbog poštovanja privatnosti nismo u mogućnosti objaviti imena kandidata pa vas molimo da se pojedinačno prijavite i potvrdite prisustvo edukaciji.

Kontakt osoba Azra Reko, tel: 033/ 564-627.

Dnevni red

 

Pročitajte više