Obavijest o promjeni termina održavanja online nastave za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

Obavještavamo ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine da je NOVI TERMIN održavanja online nastave iz oblasti Javnog zdravstva petak, 11.06.2021. godine sa početkom u 08:45 putem zoom platforme.

Link za učešće na predavanjima će biti proslijeđen na e-mail adrese svih do sada prijavljenih specijalizanata s potpunom dokumentacijom (uputnica matične radne organizacije, Rješenje o specijalizaciji i e-mail adresa).

 

Pročitajte više

Obavijest o terminu održavanja online nastave za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz oblasti Javnog zdravstva za ljekare na specijalizaciji iz porodične/obiteljske medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Online nastava će biti održana u petak, 11.06.2021. godine sa početkom u 08:45 putem zoom platforme. Link za učešće na predavanjima će biti proslijeđen na e-mail adrese svih do sada prijavljenih specijalizanata sa potpunom dokumentacijom (uputnica matične radne organizacije, Rješenje o specijalizaciji i e-mail adresa).

Pročitajte više

Obavijest o terminu održavanja online nastave za doktore medicine

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža iz Osnova teorijske nastave za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Online nastava će biti održana u četvrtak, 10.06.2021. godine sa početkom u 08:45 putem zoom platforme. Link za učešće na predavanjima će biti proslijeđen na e-mail adrese svih do sada prijavljenih specijalizanata sa potpunom dokumentacijom (uputnica matične radne organizacije, Rješenje o specijalizaciji i e-mail adresa).

Pročitajte više

Obavijest o terminu održavanja online nastave za magistre farmacije

Prema važećem Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine FBiH”, br. 6/11), obavještavamo sve pripravnike magistre farmacije koji su poslali svoje prijave da je sljedeći termin za online slušanje predavanja iz oblasti javnog zdravstva u petak, 04.06.2021. godine sa početkom u 08:45 preko zoom aplikacije. Link za učešće na predavanjima proslijeđen je na e-mail adrese koje su navedene u prijavama.

 

Pročitajte više

Obavijest o online prijavi na edukaciju

Poštovane/i,

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uspostavio je online prijavu za edukaciju i obavljanje specijalističkog i subspecijalističkog staža. Ljubazno Vas molimo da popunite prijavu preko linka u prilogu:

https://forms.gle/sug12Yyj2xsm2Ebw8

Napomena: Online prijava ne isključuje zakonsku obavezu slanja dokumentacije (uputnice i Rješenje Ministarstva za obavljanje staža) na protokol Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Datumi održavanja online edukacija blagovremeno će biti objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

 

 

 

 

Pročitajte više