Mjesečni izvještaji o kretanju zaraznih bolesti:

Napomena: Neki su izvještaji preveliki da bi bili stavljeni na web stranicu. Molim Vas da kontaktirate m.smjecanin@zzjzfbih.ba ili kabinet.sa@zzjzfbih.ba ukoliko vam je potreban dokument koji nije dostupan kao i svi ostali.

       2023.

       2022.

       2021.

       2020.

       2019.

       2018.

      2017.

       2016.

       2015.

      2014.

       2013.

       2012.

       2011.