Mostar (sjedište) – Vukovarska 46, 88000 Mostar, tel: 036 382 101; fax: 036 382 116; e-mail: kabinet.mo@zzjzfbih.ba

Sarajevo (privremeno sjedište) – Maršala Tita 9, 71000 Sarajevo, tel: 033 564 601; fax: 033 564 602; e-mail: kabinet.sa@zzjzfbih.ba