Za sve informacije:
Tel/fax: 033 268 280
e-mail: czz@zzjzfbih.ba
Certifikat o akreditaciji

Centar za zaštitu od zračenja ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja iz oblasti poslova koje obavlja.

Detaljnije u dokumentu na poveznici ispod, str. 8-10.