Druga skupština članova InfAct-a

13.11.2019. godine u Briselu održana je druga skupština članova InfAct-a koja se obavezala u martu 2018. godine da će do februara 2021. godine raditi na tome da se oformi održiva infrastruktura europskih informacionih sistema. Prvi dio sastanka je bio orjentisan na tehničke dijaloge, tj prezentovanje činjenica vezanih za korištenje i obradu zdravstvenih podataka, u svrhu…

Učestvovanje na Skupštini InfAct-a

InfAct (Informacije za akciju!) je zajednička akcija o zdravstvenim informacijama. Riječ je o 36-mjesečnom projektu koji financira Europska komisija. On se temelji na projektu BRIDGE Health i drugim inicijativama u zdravstvu. Projekt je pokrenut u martu 2018. godine. Uključuje 40 partnera u 28 zemalja EU i pridruženih zemalja. Kroz saradnju u zemlji, InfAct pojednostavljuje aktivnosti…