Počela realizacija Programa ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta od 4 do 5 godina “PREGLEDAJ – PROGLEDAJ”

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH je krajem marta/ožujka 2022. godine usvojio amandman zastupnice dr. Ankice Kolar Jurčević kojim se Vlada Federacije BiH obavezala da izdvoji 200.000 KM za Program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece starosti od 4 do 5 godina u Federaciji BiH, nakon čega je za pripremu i implementaciju navedenog Programa imenovan Zavod za…

Nastavak edukativnih radionica na temu Interpersonlne komunikacije i komunikacije s medijima u promociji vakcinacije protiv COVID-19 i obaveznoj imunizaciji

Nastavak edukativnih radionica na temu Interpersonlne komunikacije i komunikacije s medijima u promociji vakcinacije protiv COVID-19 i obaveznoj imunizaciji Nakon što je u periodu april-juni 2022 održano osam edukativnih radionica, Zavod za javno zdravstva Federacije BiH uz podršku kancelarije UNICEF-a u BiH, nastavlja sa serijom radionica na temu Interperosnlane komunikacije I komunikacije s medijima u…

DONACIJA JOŠ 20 LCD UREĐAJA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA U FEDERACIJI BIH

UNICEF BiH, u partnerstvu sa USAID BiH, donirao je Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH još 20 LCD uređaja namijenjenih za emitovanje edukativno-informativnih i promotivnih materijala o vakcinaciji protiv COVID-19, redovnoj imunizaciji djece i mladih u Federaciji BiH i drugim javnozdravstvenim temama, a koji su raspoređeni po gradovima i općinama Federacije BiH. “Zavod za javno…

Obavijest o edukaciji za mrtvozornike i ovlaštene doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva

Shodno Pravilniku o načinu pregleda umrlih, te ustvrđivanja vremena i uzroka smrti (Službene novine Federacije BiH br. 79/13),  Zavod za javno zdravstvo ustvrdio je Program edukacije za mrtvozornike i ovlaštene doktore medicine iz oblasti mrtvozorstva. Federalno ministarstvo zdravstva dalo je svoju suglasnost na predloženi program, te se ista može provoditi na teritoriji Federacije BIH. Edukaciju…