Novosti

2. Simpozij Škole imunizacije

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za nastavnu i naučno- istraživačku djelatnost JU Doma zdravlja Kantona Sarajevo u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i partnerima Svjetskom zdravstvenom organizacijom i UNICEF-om organiziraju 2. Simpozij Škole imunizacije naziva “Značaj provođenja programa imunizacije za vrijeme pandemije COVID-19 ” koji će se održati 22.12.2020. sa…

Pitanja i odgovori: Redovna imunizacija

Svjetska zdravstvena organizacija poziva države da osiguraju nastavak redovnih imunizacija i zdravstvenih usluga, uprkos izazovima koje postavlja pandemija COVID-19. Šta je vakcinacija? Vakcinacija je jednostavan, siguran i efikasan način zaštite ljudi od zaraznih bolesti, prije nego što s njima dođu u kontakt. Koristi prirodnu obranu vašeg tijela za izgradnju otpornosti na određene infekcije i čini…