Novosti

Pojava infekcija prouzrokovanih MERS-CoV virusom

Novi korona virus se sada zove MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus. Ovaj novi beta soj animalnog virusa, identificiran u rujnu/septembar 2012. godine u osoba sa teškim akutnim respiratornim oboljenjem koji su se  javili na Arapskom poluotoku, a od kojih se infekcija prenijela na zdravstvene radnike (hospitalna infekcija). Retrospektivno, neke infekcije su otkrivene i kod…