Tenderska dokumentacija za provodjenje otvorenog postupka javne nabave

Izmjene i dopune-24.07.2015 _______________________________ Tenderska dokumentacija za provođenje otvorenog postupka javne nabave ———————————— Obavještenje o nabavci Preuzmi dokument ———————————— Obavještenje o nabavci – ispravka Preuzmi dokument ———————————— LOT 1-Kalibracija termometara i termohigrometara za SZE Sarajevo i Mostar Preuzmi dokumentaciju ———————————— LOT 2-Kalibracija analitičkih i tehničkih vaga za SZE Sarajevo i Mostar Preuzmi dokumentaciju ———————————— LOT…