Odluke o izboru ponuđača

Odluka o izboru ponudaca za LOT 1Preuzmi dokument Odluka o izboru ponudaca za LOT 2Preuzmi dokument Odluka o ponistenju djela postupka javne nabavke koji se odnose na LOT 3 i LOT5 Preuzmi dokument Odluka o izboru ponudaca za LOT 4Preuzmi dokument Odluka o izboru ponudaca za LOT6Preuzmi dokument Odluka o izboru ponudaca za LOT 7Preuzmi…