Odluka o izboru ponude

Odluka o izboru ponude- analiticka vaga, mikropipete za potrebe Sluzbe za zdr. ekolog. 2018 – Preuzmite dokument Odluka o izboru ponude- kalibracije TL, Graetz za potrebe Centra za zastitu od zracenja 2018 – Preuzmite dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga kalibracije laboratorijske opreme

– Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga kalibracije laboratorijske opreme dio 1 – Zavod MostarPreuzmite dokument – Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga kalibracije laboratorijske opreme dio 2 – Zavod MostarPreuzmite dokument – Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga kalibracije laboratorijske opreme – Zavod Sarajevo- odluka o izboru ponude…