Odluka o poništenju postupka javne nabave laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u okviru projekta “HEPSC-Zdrava ishrana predškolske djece”

Odluka o poništenju postupka javne nabave laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u okviru projekta HEPSC-Zdrava ishrana predškolske djece, Ugovor broj: HR-BA-ME527, objavljen dana 27.08.2021. godine na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (www.zzjzfbih.ba). Odluka o poništenju postupka javne nabave laboratorijske opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u…