Plan edukacije

SHCE 1 – Osnovna razina edukacije ( ZZJZ F BiH SA) 16.-17.10. Uvod u zdravstveni sustav : Dr.sc. Enida Imamović 30.-31.10. Osnove menadžmenta : Prof.dr.sc. Aziz Šunje 06.-07.11. Etika u zdravstvu : Doc.dr.sc. Ivo Curić i Dr.sc. Zlatan Delić

Nastavak kontinuirane profesionalne edukacije iz zdravstvenog menadžmenta (KPE) za sve razine edukacije započinje 16. i 17.10. u 09 sati u prostorima ZZJZFBiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Federalni ministra zdravstva, Doc.dr.sc.Vjekoslav Mandić, dao je suglasnost na sadržaj redizajniranog Programa KPE kao i na liste nositelja i sunositelja modula koje je predložila imenovana Radna grupa, te se proces kontinuirane edukacije iz zdravstvenog menadžmenta nastavlja već u petak i subotu (16. i 17.10.2015.godine), sa početkom u 09.sati.