“Glas javnog zdravstva” Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine – Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva:

Glas javnog zdravstva 3
Glas javnog zdravstva 2