Godišnji izvještaji o kretanju zaraznih bolesti:

Napomena: Neki su izvještaji preveliki da bi bili stavljeni na web stranicu. Molim Vas da kontaktirate m.smjecanin@zzjzfbih.ba ili kabinet.sa@zzjzfbih.ba ukoliko vam je potreban dokument koji nije dostupan kao i svi ostali.

 

       2020

       2019

       2018

    

      2017

       2016

       2015

      2014

       2013

       2012

       2011