Informacije o novom koronavirusu (COVID-19)

Informativno-edukativna kampanja

Dnevni izvještaj za potvrđene slučajeve COVID-19 u FBiH

Naredbe Federalnog štaba/stožera civilne zaštite

Dokumenti Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva

Zaštitite se! - Promo materijali i posteri