Povecanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju

f4U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH juče je održana stručna edukacija jedanaest centara za mentalno zdravlje o provedbi preventivnog programa pod nazivom: “Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju.”

Kroz razvoj preventivno-promotivnog  programa će se smanjiti rizični faktori i poboljšati protektivni faktori koji su namijenjeni vulnerabilnim grupama populacije i onima kod kojih postoji rizik da to postanu. Time ćemo u zajednici/školama postići navedena dva specifična cilja: ojačan školski kadar za kreiranje pozitivne školske klime i ojačani protektivni faktori kod učenika.

Pročitajte više

Rezultati javnog poziva za dodjelu grantova centrima za mentalno zdravlje na području Federacije Bosne i Hercegovine za provodjenje preventivnog programa u lokalnim zajednicama

Lista odabranih centara za mentalno zdravlje koji će dobiti grant od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te implementirati program „Povećanje blagostanja adolescenata kroz jačanje protektivnih faktora u školskom okruženju“ :

1. CMZ Gračanica
2. CMZ Vogošća
3. CMZ Tuzla
4. CMZ Livno
5. CMZ Hadžići
6. CMZ Vitez
7. CMZ Zenica sa CMZ Kakanj
8. CMZ Široki Brijeg
9. CMZ Tomislavgrad
10. CMZ Tešanj

Centri za mentalno zdravlje koji nisu odabrani za provedbu programa nisu zadovoljili tražene kriterije (nepotpuna dokumentacija, nepotpun multidisciplinarni tim).

Pročitajte više

Potpisan ugovor o saradnji izmedju Asocijacije XY i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH

MentalnoU ponedeljak, 25.04. 2016. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH potpisan je ugovor o međusobnoj saradnji između Asocijacije XY i ZZJZ FBiH. Asocijacija XY u okviru Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji finansira Vlada Švicarske Konfederacije, provodi aktivnosti dodjele grantova centrima za mentalno zdravlje za provedbu preventivno-promotivnih programa u lokalnim zajednicama.

Pročitajte više

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja

DSCN5092 (4)Dana 12.10.2015.godine, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježava svakog 10. oktobra od 1992.godine, održan je stručni skup na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pod nazivom „Dostojanstvo i mentalno zdravlje.“
Na skupu je učestvovalo preko 150 učesnika među kojima su bili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Projekta mentalnog zdravlja u BiH, Asocijacije XY i Ambasade Švicarske. Uz predstavnike spomenutih ustanova i organizacija, važno je naglasiti da su skupu prisustvovali i mnogobrojni stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja, univerzitetski profesori, studenti Fakulteta političkih nauka, ali i predstavnici iz korisničkih udruženja osoba sa mentalnim poteškoćama.

Pročitajte više