Održane radionice za stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja svih profila

U periodu od 16.-20.10.2017. godine, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održano je 10 stručnih radionica timova centara za mentalno zdravlje i psihijatrijskih odjela/klinika o novim izvještajnim obrascima u oblasti mentalnog zdravlja, u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva Federacije BiH i međunarodnim obavezama izvještavanja. Provedenu edukaciju je podržao Projekat mentalnog zdravlja u BiH, koji administrira Asocijacija XY i finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju.

Edukaciju je pohađalo preko 200 stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja svih profila: doktori specijaliste neuropsihijatrije i psihijatrije, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre/tehničari i okupacioni terapeuti. Edukatori su bili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u sastavu: mr.psih. Iskra Vučina, prim.dr. Alma Gusinac-Škopo, mr.sc.dr. Šeila Cilović-Lagarija i prim.dr. Marina Bera iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Pročitajte više

Suicid


Ključne činjenice

• Svake godine u svijetu gotovo 800 000 ljudi umire zbog samoubojstva.
• 1 osoba svakih 40 sekundi oduzme sebi život
• Iza svakog samoubojstva, mnogo je više ljudi koji pokušavaju da oduzime vlastiti život, ali ne realizuju samoubojstvo.
• Zaštitni faktori uključuju visoko samopoštovanje i društvenu “povezanost”.
• Prethodni pokušaj samoubojstva je najvažniji je faktor rizika za samoubojstvo u općoj populaciji.
• 78% samoubojstava globalno se javlja u zemljama s niskim i srednjim dohotkom.
• Samoubojstvo je drugi vodeći uzrok smrti među 15-29-godišnjacima u svijetu.
• Trovanje pesticidima, vješanja i smrt od vatrenog oružja su najčešće metode izvršenja samoubojstva na svjetskom nivou.
• 28 zemalja ima razvijene Nacionalne startegije sprječavanja samoubojstva.
• 60 zemalja ima dobro organizovanu registraciju i podatake o samoubojstvima.

Pročitajte više

Prvi teorijsko-praktični okvir za prevenciju i promociju u oblasti mentalnog zdravlja

New Image 1U sklopu projektnog zadatka „Provođenje preventivnih i promotivnih programa u mentalnom zdravlju“, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH i Institut za javno zdravstvo RS su u prethodnom periodu kreirali prvi Teorijsko-praktični okvir za prevenciju i promociju u oblasti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Pisanje Okvira je podržano od strane Federalnog ministarstva zdravstva te Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji administrira Asocijacija XY i finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju.

Okvir sadrži sve važne teme o tome kako osmisliti i provesti preventivno-promotivni program iz obasti mentalnog zdravlja u zajednici (teorijski principi prevencije i promocije u mentalnom zdravlju, intervencije kod male i školske djece, adolescenata i ugroženog stanovništva, zaštitni i rizični faktori u mentalnom zdravlju, proces planiranja preventivno-promotivnih programa, procjena potreba u zajednici, plan aktivnosti, monitoring i evaluacija, detaljni opisi prevencije određenih poteškoća (depresija, suicid, anksioznost), rad u lokalnoj zajednici, zagovaranje, socijalni marketing) i mnoge druge teme neophodne za kreiranje kvalitetnog programa usmjerenog na unapređenje i zaštitu mentalnog zdravlja.

Pročitajte više

Svjetski dan zdravlja- “Depresija:razgovarajmo”

20170407_133559Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja (07.04.),  Zavod za javno zdravstvo KS, u suradnji sa Javnom ustanovom Dom zdravlja KS i Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH, organizirao je danas okrugli stol na temu “Rana intervencija depresija i mladi- model funkcionalnog referalnog sistema u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“,

Cilj okruglog stola bio je senzibiliranje javnosti i drugih relevantnih aktera i ukazivanje na problem depresije koju je vrlo važno na vrijeme prepoznati, suočiti se s njom i potražiti pomoć, jer utječe na cjelokupni život, ima tendenciju pogoršanja i kao ozbiljan duševni poremećaj mora se liječiti. Ukoliko se ne liječi, bolest često dovodi do samoubojstva: 15% neliječenih ili neadekvatno liječenih pacijenata izvrši samoubojstvo, dok ga znatno veći broj pokuša izvršiti.

Svjetska zdravstvena organizacija je ovogodišnji Svjetski dan zdravlja posvetila depresiji, u kampanji pod motom „Depresija: razgovarajmo“.

Pročitajte više