Napomena: Bilten Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH izlazi kvartalno, na hrvatskom i bosanskom jeziku – naizmjenično

Bilten ZZJZFBiH- Broj 1 (hrvatski jezik)