Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu

Evropska sedmica sigurnosti i zdravlja na radu   Zdravi radni prostori za sve dobne skupine 2016.-17 Rad je dobar za tjelesno i mentalno zdravlje, a dobro upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu povećava produktivnost i učinkovitost. Demografska promjena može uzrokovati probleme, ali osiguravanje održivog radnog vijeka pomaže u rješavanju tih izazova. Evropska radna snaga je…

predavanja za pripravnike magistre farmacije 26.10.2017. u 10:00

Spisak prijavljenih za predavanja iz javnog zdravstva u prostorijama ZZJZFBIH, s početkom u 10:00, Sala menadžmenta 26.10.2017. BEŠOVIĆ ADNAN SOFTIĆ AMINA MEŠIĆ MAIDA KUGUBIĆ SELMA BEGANOVIĆ EMINA BEGOVIĆ AMINA MURATOVIĆ DINKA MUJKIĆ EMINA RUSTEMOVIĆ ERMINA RAMOŠEVAC SANELA KAMBEROVIĆ ADINA IBRAHIMBEGOVIĆ SAMIRA HAJROVIĆ SADETA LAGUMDŽIJA SENADA ČELIKOVIĆ ILHANA UZUNALIĆ AMINA PRIGANICA MAJDA HADŽISELIMOVIĆ NAĐA RASTODER EDITA…

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2017.

Svjetski dan mentalnog zdravlja, kao globalni prioritet, prvi put je obilježen 10. listopada/oktobra 1992. godine, kao inicijativa i godišnja aktivnost Svjetskog saveza za mentalno zdravlje (WFMH), koja ima članove i kontakte u više od 150 zemalja. Svake godine UN, putem SZO, aktivno sudjeluje u promovisanju ovog događaja. Od 1996. godine Svjetska Federacija mentalnog zdravlja svake…