Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Međunarodni dan osoba s invaliditetom je globalna kampanja započeta 1956. godine. Povijest Međunarodnog dana osoba s invaliditetom potaknuta je nesrećom 8. kolovoza 1956. godine u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji, kada su zbog zastarjele oprema i slabe osposobljenosti za rad osoblja u požaru na dubini od 975 metara stradala 262 rudara. U spomen…

Poziv na treću izbornu skupštinu Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH održaće treću izbornu skupštinu u petak, 10.12.2021. godine, sa početkom u 16:00 sati. Izborna skupština će biti održana u Hotelu Hollywood, Ilidža, ul. Dr. Mustafe Pintola br. 23. Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na e-mail: udruzenje@zzjzfbih.ba i kabinet.sa@zzjzfbih.ba.