Europska sedmica/tjedan imunizacije 2019.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, a uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a u BiH i ove godine nizom aktivnosti obilježava Europsku sedmicu/tjedan imunizacije (24.-30.april/travnja). Osnovni cilj ovih aktivnosti je podići svijest javnosti o značaju imunizacije, osigurati tačne i pouzdane informacije, vratiti povjerenje dijela roditelja u imunizaciju, te u…