Epidemiološka situacija u Federaciji BiH- ponedjeljak, 25.01.2021. godine (presjek stanja u 12h)

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 686 uzoraka, od kojih su 42 pozitivna na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Kantonu Sarajevo i Kantonu 10. Do sada su testirana ukupno 389 293 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 77 501 osobe. 

Informacije o učešću ZZJZFBiH u Projetku Evropske komisije- InfAct

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je u prethodnom periodu učestvovao u Projektu Evropske komisije: InfAct – Infоrmаciје zа акciје (Zdrаvstvеnе infоrmаciје usmjеrеnе kа оdrživоm zdrаvstvеnоm infоrmаciоnоm sistеmu Еvrоpsке uniје којi pоdržаvа znаnjе, istrаživаnjа о zdrаvlju i krеirаnjе pоlitika (2018-2021)). Оpšti cilj prојеktа је izgrаdnjа оdrživе čvrstе infrаstruкturе zа zdrаvstvеnе infоrmаciје ЕU, krоz pоbоljšаnjе dоstupnоsti…