Informativno-edukativna kampanja za Projekat “WholEUGrain”

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, sa projektnim partnerima iz Danske, Rumunije i Slovenije i u suradnji sa UNICEF BiH, realizuje projekat „WholEUGrain“ (Cjelovite žitarice) koji se provodi kroz Treći zdravstveni program Europske unije. Glavni cilj ovog trogodišnjeg projekta je da se u zainteresirane evropske zemlje prenesu pozitivna iskustva Danske u formiranju javno/privatnog…

Epidemiološka situacija u Federaciji BiH- ponedjeljak, 31.10.2022. godine (presjek stanja u 12h)

U protekla 72h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je ukupno 541 uzorak, od čega je 31 pozitivan na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Bosansko-podrinjskom i Srednjobosanskom. Do sada je testirano ukupno 1 340 499 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 263 996 osoba. U protekla…

Epidemiološka situacija u Federaciji BiH- petak, 28.10.2022. godine (presjek stanja u 12h)

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 329 uzoraka, od čega je 25 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u Hercegovačko-neretvanskom,  Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo. Do sada je testirano ukupno 1 339 958 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 263 965 osoba. U protekla 24h u Federaciji BiH…

Svjetski dan moždanog udara (29. oktobar/listopad)

Moždani udar je veliki medicinski i javnozdravstveni problem. Moždani udar označava klinički sindrom naglo nastalog fokalnog ili globalnog neurološkog deficita koji traje duže od 24 sata, a uzrokovan je poremećajem moždane cirkulacije. Moždani udar uzrokuje oštećenje moždanih struktura nastalih uslijed okluzije arterije s posljedičnom ishemijom pripadajućega opskrbnog teritorija krvne žile ili uslijed prsnuća žile, kada…

Epidemiološka situacija u Federaciji BiH- četvrtak, 27.10.2022. godine (presjek stanja u 12h)

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je ukupno 240 uzoraka, od čega je 11 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrirani su u Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Zeničko-dobojskom i Kantonu Sarajevo. Do sada je testirano ukupno 1 339 629 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 263 940 osoba. U protekla 24h u Federaciji…