Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta Oglas za novine HR 07.…

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

U skladu sa čl. 88. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14), molimo Vas da dostavite ponudu u konkurentskom postupku nabave laboratorijskih podloga, kitova i ostalog materijala za potrebe laboratorija Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2015.g. Tenderska dokumentacija – Preuzmi dokumentaciju ————————————————- LOT 1 obrazac…