Odluke o primanju u radni odnos

Odluka o izboru Jasmina Durmišević za poziciju 1) Liječnik na specijalizaciji (iz epidemiologije) u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH Odluka o izboru Ajle Čustović za poziciju 2) Liječnik na specijalizaciji (iz mikrobiologije ) u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH

Obavijest za doktore medicine (Mostar)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijma doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15) obavještavamo Vas o terminu za obavljanje dijela specijalizantskog staža za doktore medicine  u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH – za oblast:  „OSNOVNA TEORIJSKA NASTAVA“. Predavanja će se održati u ČETVRTAK,…