Obavijest o početku edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Nastava za kandidate koji pohađaju osnovnu razinu edukacije (SHCE 1) 26.-27.02.2016. Predavanja će biti održana u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, ul. M.Tita br.9.   Nastava za kandidate koji pohađaju srednju razinu edukacije (SHCE 2) 04.-05.03.2016. Nastava za kandidate koji pohađaju naprednu razinu edukacije (SHCE 3) 18.-19.03.2016. Predavanja za ove dvije grupe (SHCE 2 i…

Održana dvodnevna radionica o imunizaciji

U Sarajevu su se, u proteklih nekoliko dana, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH te u zgradi UN-a, održali radni sastanci na kojima se razgovaralo o aktualnoj situaciji u provođenju Programa imunizacije u Federaciji BiH, kao i planovima za njeno unapređenje u narednom periodu.

Provodjenje otvorenog postupka javne nabave za dodjelu ugovora o nabavi odnosno isporuci cjepiva za imunizaciju djece u 2016. godini

Obavijest o nabavi cjepiva 908-1-1-13-3-7_16 – Preuzmi dokument Tenderska dokumentacija Preuzmi dokument* Tenderska dokumentacija aneksi Preuzmi dokument *Zbog velićine dokumenta, nije moguće direktno preuzimanje, nego reko We Transfer servisa. Kad kliknete na Preuzmi dokument, u novootvorenom prozoru kliknite na Download i preuzecete dokument.