Obavijest za magistre farmacije

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje obaveznog pripravničkog staža za magistre farmacije u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH. Predavanja će se održati u utorak, 18.04.2017. godine sa početkom u 10h,…

Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije (“Službene novine Federacije BiH” br. 62/15), obavještavamo Vas o terminu za obavljanje specijalizantskog staža za doktore medicine u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH. Predavanja će se održati u utorak, 11.04.2017. godine sa početkom u 10h, u…

Obavijest za magistre farmacije

Obavljanje staža za stažere-magistre farmacije u terminu 30.03.2017. , u 10:00 U ZZJZFBiH BIĆO AIDA KARAHMET ERNA HADŽIAVDIĆ AMINA BEĆIRBAŠIĆ AMRA MEMIĆ AJLA TABAKOVIĆ ADNA AVDIĆ DŽENITA JAHIĆ EMIL BUKVIĆ ARMINA ORMAN DŽANA ZEJNILAGIĆ-TRUMIĆ JASMINA ĐURIĆ MIA VRANJEŠ MAJA DEDIĆ EMIR MURATOVIĆ-OMEROVIĆ AZRA KULOVAC ADELA MEŠKOVIĆ EDITA DŽANANOVIĆ ALEM SALKANOVIĆ EROL DUMANČIĆ ANA SALIHOVIĆ AMINA…