Obavijest za magistre farmacije

Obavljanje staža za stažere-magistre farmacije u terminu 30.03.2017. , u 10:00 U ZZJZFBiH BIĆO AIDA KARAHMET ERNA HADŽIAVDIĆ AMINA BEĆIRBAŠIĆ AMRA MEMIĆ AJLA TABAKOVIĆ ADNA AVDIĆ DŽENITA JAHIĆ EMIL BUKVIĆ ARMINA ORMAN DŽANA ZEJNILAGIĆ-TRUMIĆ JASMINA ĐURIĆ MIA VRANJEŠ MAJA DEDIĆ EMIR MURATOVIĆ-OMEROVIĆ AZRA KULOVAC ADELA MEŠKOVIĆ EDITA DŽANANOVIĆ ALEM SALKANOVIĆ EROL DUMANČIĆ ANA SALIHOVIĆ AMINA…

Obavijest za doktore stomatologije (specijalizanti)

U skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Službene novine Federacije BiH“ br. 62/15) specijalizantski staž iz segmenta Osnovna teorijska nastava za doktora stomatologije će se organizovati u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH kada se formira grupa od minimum deset specijalizanata. Kako bismo mogli…