Obavijest za doktore medicine (specijalizanti)

Predavanja o osnovama teorijske nastave će se održati u ponedjeljak, 23.05.2018. godine sa početkom u 10h, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH (Titova br.9), sala u prizemlju. Brković Amer Bogićević Dražen Mumić Edin Adilović Harun Selimović. Harun Pojskić Lamija Dedić Senka Kukuljac Adis Kasić Emin Okanović  Amar Okanović- Musemić Mirela Kos Sabina Napomena:…

Odluke o izboru ponude i odluka o poništenju

Odluka o izboru ponude – Lot 1 laboratorijsko posudje sa SZE – Preuzmite dokument Odluka o izboru ponude – Lot 2 dijagnosticka sredstva za SZE – Preuzmite dokument Odluka o izboru ponude – Lot 3 laboratorijsko posudje za CZZ – Preuzmite dokument odluka o izboru ponude – Lot 5 termoluminiscentna dozimetrija za CZZ – Preuzmite…

„Svjetski dan čistih ruku“ 5. Maj 2018.

„Svjetski dan čistih ruku“ obilježava se svake godine 5. maja, na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Glavni cilj obilježavanja ovog Dana je razvoj kulture i podizanje svijesti pranja ruku sapunom, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou. Higijena ruku je posebno važna, jer se prljavim rukama i neposrednim ili posrednim kontaktom preko predmeta ili materijala…