Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora PZZ u FBiH

Prema ugovoru potpisanom sa Federalnim ministarstvom zdravstva 03. novembra 2009. godine Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je konsultantska instititucija (konsultant) koja pruža tehničku pomoć za provođenje projekta „Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (FBiH). Tehnička pomoć je dio Projekta za unapređenje zdravstvenog sektora-HSEP, koji finansira Svjetska…

Odluka o izboru ponude

Odluka o izboru ponude- analiticka vaga, mikropipete za potrebe Sluzbe za zdr. ekolog. 2018 – Preuzmite dokument Odluka o izboru ponude- kalibracije TL, Graetz za potrebe Centra za zastitu od zracenja 2018 – Preuzmite dokument