Rezultati Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece

Publikacija predstavlja rezultate Globalnog istraživanja pušenja kod školske djece u Federaciji BiH (GYTS) koje je urađeno 2003. i 2008. godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom obrazovanja, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, Udruženjem “Partnerstvo za javno zdravlje,” Regionalnim uredom SZO za Europu…

Program prevencije faktora rizika u timovima obiteljske medicine

Pilot Projekat u Kantonu Sarajevo i Zapadno Hercegovačkoj županiji 2006 – 2007. godina U posljednjih deset godina postignuti su značajni rezultati u reformi primarne zdravstvene zaštite putem razvoja obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. U osnovi svih promjena bile su regulatorne i legislativne odluke donesene od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Ove promjene su pratili uvodjenje…

Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvenih usluga predstavljaju stručno, naučno i iskustveno dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i garantuje određeni kvalitet usluga. Realni normativi u zdravstvenoj zaštiti obezbjeđuju standardizovanost zdravstvenih usluga, kao i sigurnost i stabilnost zdravstvenog sistema. Dobri, kvalitetni i realni normativi su preduslov svakog planiranja, utvrđivanja zdravstvene politike i…

Osnovno zdravstvo

U okviru Projekta “Osnovno Zdravstvo” (Projektna komponenta 2.) “Javno zdravstvo i kontrola oboljenja”, po kreditnoj liniji Svjetske Banke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u jesen 2002. godine proveo dva populacijska istraživanja na reprezentativnom uzorku u Federaciji BIH: “Istraživanje riziko faktora nezaraznih bolesti u FBIH” i “Istraživanje zdravstvenog ponašanja školske djece u…

Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine

Naziv projekta: Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine (Projekt u okviru Naučno-tehničke saradnje sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija) Vrijeme trajanja: 2006-2007. Opis: U BiH postoji zabrinutost vezano za osiromašeni uran korišten tokom rata 1994-1995 godine i njegov uticaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Objavljeni rezultati nakon UNEP misije na našim područjima su jasno…