Plava knjiga

Standardi i normativi zdravstvenih usluga predstavljaju stručno, naučno i iskustveno dogovorene norme, kojima se na realnim osnovama objektivizira rad u zdravstvu i garantuje određeni kvalitet usluga. Realni normativi u zdravstvenoj zaštiti obezbjeđuju standardizovanost zdravstvenih usluga, kao i sigurnost i stabilnost zdravstvenog sistema. Dobri, kvalitetni i realni normativi su preduslov svakog planiranja, utvrđivanja zdravstvene politike i…

Osnovno zdravstvo

U okviru Projekta “Osnovno Zdravstvo” (Projektna komponenta 2.) “Javno zdravstvo i kontrola oboljenja”, po kreditnoj liniji Svjetske Banke, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u jesen 2002. godine proveo dva populacijska istraživanja na reprezentativnom uzorku u Federaciji BIH: “Istraživanje riziko faktora nezaraznih bolesti u FBIH” i “Istraživanje zdravstvenog ponašanja školske djece u…

Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine

Naziv projekta: Određivanje uranovih radioizotopa u uzorcima životne sredine (Projekt u okviru Naučno-tehničke saradnje sa Institutom Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija) Vrijeme trajanja: 2006-2007. Opis: U BiH postoji zabrinutost vezano za osiromašeni uran korišten tokom rata 1994-1995 godine i njegov uticaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Objavljeni rezultati nakon UNEP misije na našim područjima su jasno…

Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla

Centar za zaštitu od zracenja Naziv projekta: Monitoring radioaktivnih materija prirodnog porijekla (Indoor and outdoor monitoring of NORM), (Projekat u okviru saradnje sa Medunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA) Vrijeme trajanja: 2005-2008. Opis: Cilj projekta je ispitati ucinak radioaktivnih materija prirodnog porijekla na okoliš, te doprinos razvoju ucinkovite politike u sferi upravljanja radioaktivnim materijama…

MICS

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) je istraživanje u domacinstvima koje je razvio UNICEF kako bi se pomoglo zemljama da dopune podatke u vezi sa djecom i ženama.Osnovni ciljevi istraživanja su ažuriranje i obezbjedivanje informacija na osnovu kojih bi se izvršila situaciona procjena ovih populacionih grupa sredinom dekade kao i pracenje progresa prema milenijumskim razvojnim ciljevima…