Oglas za novine iz KPE iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Po pribavljenoj suglasnosti Federalnog ministarstva zdravstva na tekst javnog oglasa, dana 23.07.2018. godine u dnevnim listovima “Večernji list” i “Dnevni avaz” objavljen je Javni oglas za KPE iz oblasti zdravstvenog menadžmenta. Prijavnica KPE iz zdravstvenog menadžmenta za 2018. godinu – Preuzmite dokument Javni oglas BOS –Preuzmite dokument Javni oglas HR –Preuzmite dokument Kontakt osobe Centra za…

Odluke o izboru

Odluka o izboru_LOT 4 Reagensi za ćelijske kulture – Preuzmite dokument Odluka o izboru_LOT 5 Univ.transportne podloge i brisevi – Preuzmite dokument Odluka o izboru_LOT 6 Opticke PCR ploče – Preuzmite dokument Odluka o izboru_LOT 7 Reagensi za ćelijske kulture – Preuzmite dokument Odluka o izboru_LOT 8 Reagensi za ćelijske kulture – Preuzmite dokument Odluka…