Svjetska sedmica/tjedan dojenja 2015

Obilježavanje Svjetske sedmice/tjedna dojenja 2015
Dojenje i posao – učinimo to mogućim!

IzrezakSvjetska sedmica dojenja, kojoj je posvećena prva sedmica avgusta ili oktobra, ovisno o odabiru zemalja, obilježava se s ciljem da se potakne koncentrirana globalna akcija potpore ženama da doje svoje bebe. U 2015. godini, sedmica dojenja se provodi pod sloganom „Dojenje i posao: učinimo to mogućim!“. Ova tema je izabrana jer je nizom zvaničnih međunarodnih i domaćih dokumenata prepoznata potreba da se i zaposlenim ženama omogući da doje.
Podsjetimo se najvažnijih: Innocenti Deklaracija donesena je na SZO/UNICEF-ovom sastanku donosioca politika za globalnu podršku dojenju (Italija 1990) koja u jednom od svoja četiri operativna cilja navodi potrebu “.. osnaženja legislative vezane za zaštitu materinstva i zaštitu prava zaposlenih žena”, te SZO Globalne strategije o dojenačkoj ishrani i ishrani male djece iz 2002 godine, na čiju su se implementaciju zvanično obavezale vlade zemalja, među kojima je i naša zemlja. Strategija među visoko prioritetnim aktivnostima navodi potrebu “… usvajanja i monitoringa implementacije politika vezanih za porodiljsko odsustvo koje će biti u saglasnosti sa ILO konvencijom i preporukama o zaštiti materinstva”.
Na žalost, izvještaji monitoringa aktivnosti koji se odnose na usvajanje i primjenu legislative vezane za zaštitu materinstva govore da je širom svijeta situacija još uvijek nezadovoljavajuća. Čak i u zemljama u kojima imaju primjerenu legislativu, njena primjena, pogotovo u neformalnom sektoru, predstavlja problem.

Pročitajte više

Saopcenje za javnost, 21.09.2015.

U Sarajevu je danas, 21.09. 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održan  sastanak sa predstavnicima UN agencija (UNFPA, UNICEF, WHO), IOM, Ministarstvom civilnih poslova i Crvenim križom/krstom Federacije BiH.

Tema sastanka bio je dogovor o suradnji i koordinacionim mehanizmima u slučaju migrantske krize, odnosno potencijalnog ulaska migranata u našu zemlju. Kao predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva sastanku je nazočio prim. dr. Goran Čerkez, a kao predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH dr. Davor Pehar.

Na sastanku je bilo govora o svim situacijama koje bi se mogle dogoditi u slučaju masovnog priliva migranata sa prostora pogođenih ratnim sukobima, kao i o materijalno-tehničkoj podršci od strane organizacija koje su nazočile današnjem sastanku.

Pročitajte više

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Oglas za novine HR 07. 09. 2015. – Preuzmi dokument

Oglas za novine.bos. 07. 09. 2015. – Preuzmi dokument

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta – Preuzmi dokument

Pročitajte više

Svjetski dan zaštite životne sredine 2015

environmental-protection-326923_1280Održiva potrošnja i proizvodnja, sa sloganom “Sedam milijardi snova. Jedan Planet. Koristite ga s pažnjom!”

Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se svake godine 5. juna u više od 100 zemalja. Na taj način organizacija UN širom svijeta razvija svijest o životnoj sredini i podstiče političku pažnju i akcije vezane za unaprijeđenje kvaliteta životne sredine. Dan zaštite životne sredine je prilika svim pojedincima, organizacijama i preduzećima da preuzmu pozitivne korake u zaštiti životne sredine u svojim domovima, školama i radnim mjestima. Na ovaj način se razvija ekološka svijest i skreće pažnja na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, zemljišta i uništavanje šuma, koje ugrožavaju život na Planeti.

Pročitajte više

Obilježen Svjetski dan nepušenja

20150601_112717Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, u saradnji sa Crvenim križom/krstom Federacije BiH, Udruženjem PROI i Partnerstvom za javno zdravlje, održalo je danas konferenciju za medije povodom 31. svibnja, Svjetskog dana nepušenja, nakon koje su aktivisti udruženja PROI simbolično pustili crne balone u znak sjećanja na sve izgubljene živote od posljedica konzumiranja cigareta.

Pročitajte više