EUROPSKI TJEDAN PREVENCIJE RAKA VRATA MATERNICE

Diljem Europe na inicijativu European Cervical Cancer Association (ECCA) obilježava se Europski tjedan prevencije raka vrata maternice od siječnja 2007. godine.

Glavni cilj obilježavanja je informiranje o simptomima, uzrocima bolesti, načinima prevencije kao i senzibiliziranje pučanstva na nužnost primarne i sekundarne prevencije raka vrata maternice.

Prevencija svih bolesti, a posebice ove lokacije raka, koji se smatra jednim od najpreventabilnijih, je najkorisnija i najjeftinija. Njome unapređujemo reproduktivno zdravlje žena i spašavamo brojne živote.

Rak vrata maternice nastaje kada se stanice vrata maternice zaražene s jednim ili više visokorizičnih tipova HPV-a (humanog papiloma virus-a) promijene i počnu nekontrolirano rasti, kao najozbiljnija komplikacija HPV infekcije. HPV-infekcija je vrlo česta tako da približno 50-80% spolno aktivnih žena ima kontakt s nekim tipom HPV-a najmanje jedanput u životu. No, bolest će se razviti samo kod manjeg broja tih žena. Više od 99% slučajeva raka vrata maternice uzrokovano je perzistentnom infekcijom određenih tipova humanog papiloma-virusa (HPV) s povećanim rizikom za razvoj ove bolesti.

Pročitajte više

GRIPA (INFLUENCA)

GRIPA (INFLUENCA) –zarazna virusna bolest primarno dišnog sustava, koja može izazvati znatnije sistemske tegobe i komplikacije.

Uzročnik-virusi: 

Tip A:  infekcija ljudi i životinja, teža klinička slika, veći epidemijski potencijal te uzrokuje regularne epidemije;
Tip B: infekcija samo ljudi, manjeg je epidemijskog potencijala;
Tip C:uzrokujesporadične slučajeve

Oboljenja ljudi obično uzrokuju H1, H2, H3, N1, N2

Transmisija :Uobičajeno širenje kapljičnim putem, ili preko kontaminirane površine, moguće i zrakom, odnosno fecesom. Virus gripe u organizam ulazi preko sluznica nosa, usta i oka. Prenosi se direktno (kašljanjem, kihanjem) , preko kontaminiranih povrsina jer virus gripe može preživjeti nekoliko sati u spoljašnjoj sredini.

Pročitajte više

Uticaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva i mjere zaštite

Zagađenje zraka je veliki ekološki rizik za zdravlje i procjenjuje se da godišnje uzrokuje oko 2 miliona slučajeva prerane smrti širom svijeta. Gotovo trećina stanovnika evropskih gradova je izložena zagađenost zraka iznad granice koju dozvoljavaju propisi EU, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske agencije za zaštitu čovjekove okoline (EEA).

Postoji mnoštvo aerozagađivača i bezbroj njihovih kombinacija, ali se ipak izdvajaju neki za koje se zna da nanose najveću štetu ljudskom zdravlju i prirodi. Za najopasnije se smatraju ugljikovodonici, prizemni ozon, ugljen monoksid, azotni dioksid, sumporni dioksid i lebdeće čestice (dim, čađ, prašina). Ugljovodonici (metan, etan, propan, butan i dr.) su sporedni proizvodi industrijskih procesa, a sa stanovišta aerozagađenja najvažniji su oni gasoviti i isparljivi. U atmosferi mogu biti prisutni u velikom broju, a najveći emiteri su uređaji za rashlađivanje i zapaljena guma. Sumpor dioksid je uglavnom proizvod sagorijevanja fosilnih goriva (uglja), a otrovna jedinjenja azota najviše nastaju u energetskim postrojenjima i automobilskim izduvnim gasovima. Ugljen monoksid je jedan od najrasprostranjenijih atmosferskih zagađivača, a njegovi glavni izvori su motorna vozila, sagorijevanje čvrstih, tečnih i gasovitih goriva i industrijski procesi.

Pročitajte više

Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 65. sjednici, održanoj 23. oktobra 2012. godine usvojila “Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine 2013–2017. godine.“

nacrt-planaRiječ je o dokumentu u čijoj su izradi učestvovali predstavnici federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, zdravstva, rada i socijalne politike, te finansija, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Također, tokom izrade dokumenta su obavljene i konsultacije s predstavnicima nevladinog sektora, roditelja i civilnog društva, a prihvaćene su i sugestije predstavnika lokalne zajednice, te profesionalaca koji se bave ranim rastom i razvojem, kao i drugih koji su pokazali interes za unapređenje zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite djece.

Osnovni cilj ovog dokumenta, nastalog međusektorskim integrisanim djelovanjem, jeste podsticanje zajednice na unapređenje ranog rasta i razvoja djece, dok se specifični ciljevi odnose na edukaciju roditelja, djece i žena fertilne dobi, te uspostavljanje saradnje s postojećim lokalnim ustanovama/službama u zajednici sa centrima za socijalni rad, domovima zdravlja, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama, ustanovama za zbrinjavanje djece, žena, majki, nevladinim sektorom i drugim.

Pročitajte više