Obilježavanje Sedmice dojenja 2013. godine

Podrška dojenju: blizu majkama

S ciljem unapređenja zdravlja djece, a u skladu s globalnom strategijom SZO i UNICEFa o  unapređenju dojenačke ishrane, na području Federacije BiH je i ove godine u prvoj sedmici avgusta/kolovoz kao i prvoj sedmici oktobra/listopad,  obilježena Svjetska sedmica dojenja.

Cilj ovogodišnje Sedmice dojenja, uz moto “Podrška dojenju: blizu majkama”je bio da se   skrene pažnja na značaj podrške „majke – majkama“ pri uspostavljanju i održavanju ovog načina ishrane beba, da se javnost informira o  značaju ove aktivnosti, kao i da se ohrabre i educiraju svi koji podržavaju dojenje,  kako bi mogli dali podršku majkama i bebama.

Pročitajte više

Međunarodni dan starijih osoba 2013.

dan-starijih

„Na starijima svijet opstaje, a na mladima ostaje“

Obilježavanjem međunarodnog dana starijih osoba želi se potaknuti da države starijim članovima društva osiguraju što kvalitetnije zadovoljenje njihovih potreba i omoguće aktivno sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se kod nas i u svijetu 01. listopada/oktobra, Odlukom Glavne Skupštine Ujedinjenih naroda, od 14. prosinca 1990. godine. Cilj je naglasiti važnost osiguranja uvjeta životne sredine prilagođene potrebama i sposobnostima stanovnika treće životne dobi (osoba starijih od 65 godina).

Pročitajte više

SKLADIŠTENJE RADIOAKTIVNOG OTPADA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

             Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu rješenja Federalnog ministarstva zdravstva, redovno provodi aktivnosti u oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja, na prostoru Federacije.Takođe, Federalni zavod za javno zdravstvo posjeduje i licence za obavljanje poslova iz djelatnosti tehničkog servisa za zaštitu od zračenja za područje BiH koje su izdate od strane Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Pročitajte više

Svjetski dan Alzheimerove bolesti

alzheimer

Demencija Alzheimerovog tipa najčešća je demencija i u stalnom je porastu. Pojam demencija obuhvaća skupinu zdravstvenih poremećaja koji su rezultat promjene rada mozga. Alois Alzheimer je prvi puta, 1906. godine, opisao sindrom demencije kao psihički poremećaj koji je po njemu dobio ime Alzheimerova bolest (AB) odnosno Alzheimerova demencija (DAT). Ova bolest se ranije rijetko spominjala i dijagnosticirala dok se zadnjih desetljeća dijagnosticira i kao senilna, vaskularna, aterosklerotska demencija ili kao kronični psihoorganski sindrom.

Pročitajte više