90 godina institucionalnog javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini

Ove godine obilježava se 90 godina institucionalnog javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini. Od 1923. godine, kada je uspostavljena Prva bakteriološka stanica, preko higijenskih zavoda, zavoda za zdravstvenu zaštitu, do danas, kada djeluju kao zavodi za javno zdravstvo u Federaciji BiH, odnosno kao Institut za javno zdravstvo u Republici Srpskoj, ove institucije su odigrale izuzetnu ulogu u zaštiti i unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte više

Akcija “Let’s Do It – milijun sadnica za 1 dan”

Let’s Do It – milijun sadnica za 1 dan”, naziv je za veliku volontersku akciju sadnje drveća u Bosni i Hercegovini. Akcija je posvećena prije svega pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima i sl. Akcija se planira provesti sinkronizirano u jednom danu na teritoriji cijele BiH – četvrtak, 24. listopad 2013. godine, s početkom u 10 sati.

Pročitajte više